Amur bílý 

Amur bílý

Amur bílý. Velká kaprovitá ryba s dlouhým tělem připomínajícím tlouště, známá svým výrazně býložravým způsobem obživy. U nás je nepůvodní – byla dovezena za účelem …

Amur bílý

Bolen dravý

Bolen dravý

Bolen dravý. Jediná skutečně dravá kaprovitá ryba žijící na našem území. Dorůstá poměrně velkých rozměrů a je známá svým aktivním způsobem lovu v horní části vodního sloupce.

Bolen dravý

 

Candát obecný

Candát obecný

Candát obecný. Nezaměnitelná dravá ryba s nezaměnitelnýma opalizujícíma očima. U nás nepůvodní, ale hojně rozšířená zejména v údolních nádržích a nížinných řekách.

Candát obecný

 


  Candát východní 

Candát východní

Candát východní. Menší druh okounovité dravé ryby velmi připomínající candáta obecného. Původní pouze v řekách dunajského povodí, u nás žije jen na jihovýchodní Moravě.

Candát východní

Cejn perleťový

Cejn perleťový

Cejn perleťový. Menší kaprovitá ryba z příbuzenstva cejna velkého vyskytující se v dunajském povodí. Jen málokterá ryba je tak malá, tak plochá a s tak dlouhou řitní ploutví.

Cejn perleťový

 

Cej siný

Cej siný

Cejn siný. Menší druh cejna s jemným ošupením vyskytující se u nás pouze v povodí Dunaje.

Cej siný

 


  Cejn velký

Cejn velký

Cejn velký. Hojná větší kaprovitá ryba s vysokým tělem obývající nížinné toky a teplejší stojaté vody. Je druhem, po němž bylo označeno nejspodnější (cejnové) pásmo toku našich řek.

Cejn velký

Cejnek malý

Cejnek maly

Cejnek malý. Hojná středně velká ryba s vysokým tělem běžná ve většině tekoucích i stojatých vod od parmového pásma níže. Velmi často lovená ryba s celoroční aktivitou.

Cejnek malý

 

Drsek menší

Drsek menší

Drsek menší. Malá štíhlá rybka lehce připomínající candáta. Žije u dna větších řek zejména v povodí Dunaje.

Drsek menší

 


  Hlavačka mramorovaná 

Hlavačka mramorovaná

Hlavačka mramorovaná. Drobná bizarní rybka pronikající na naše území z Dunaje. Původní druh. Jediný doložený výskyt byl u nás zaznamenán v řece Dyji na Mušovských jezerech.

Hlavačka mramorovaná

Hlavatka obecná

Hlavatka obecná

Hlavatka obecná ( Podunajská ). Největší evropská lososovitá ryba obývající širší podhorské řeky. Na našem území se vždy vyskytovala jen okrajově, dnes je místy vysazována i mimo původní areál rozšíření.

Hlavatka obecná

 

Hořavka duhová

Hořavka duhováHořavka duhová. Drobná kaprovitá rybka obývající zejména stojaté vody. Je proslulá neobvyklým způsobem rozmnožování – klade jikry do žaberní dutiny mlžů.

Hořavka duhová

 


  Hrouzek kesslerův 

Hrouzek KesslerůvHrouzek Kesslerův. Malá rybka žijící v proudných čistých řekách v povodí Dunaje. Na našem území jde o jednu z nejvzácnějších ryb vyskytující se pouze na několika místech východní Moravy.

Hrouzek kesslerův

Hrouzek obecný

Hrouzek obecný

Hrouzek obecný. Menší hojná rybka s válcovitým tělem a hranatou hlavou s párem vousků. Žije zejména v tekoucích, ale i stojatých vodách s čistým písčitým dnem.

Hrouzek obecný

 

Jelec jesen

Jelec jesen

Jelec jesen. Středně velká ryba s mírně zploštělým tělem a špičatými ploutvemi žijící v tekoucích, řidčeji i stojatých vodách. V Čechách je relativně vzácný, na Moravě hojnější.

Jelec jesen

 


  Jelec proudník 

Jelec proudník

Jelec proudník. Nevelká stříbrná kaprovitá ryba s nízkým tělem žijící v tekoucích vodách lipanového a parmového pásma na většině našeho území.

Jelec proudník

Jelec tloušť

Jelec tloušť

Jelec tloušť. Středně velká pohledná ryba s válcovitým tělem žijící v tekoucích vodách s výjimkou pstruhových bystřin prakticky na celém našem území. Je známý svou všežravostí a celoroční aktivitou.

Jelec tloušť

 

Jeseter malý

Jeseter malý

Jeseter malý. Zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem, špičatým rypcem, asymetrickou ocasní ploutví a kostěnými štítky na povrchu těla. U nás je původní na dolních tocích řek jižní Moravy.

Jeseter malý

 


  Ježdík obecný 

Ježdík obecný

Ježdík obecný. Drobná pestrá rybka podobná okounu běžná v mnoha našich vodách.

Ježdík obecný

Ježdík žlutý

Ježdík žlutý

Ježdík žlutý. Středně velká pohledná ryba s válcovitým tělem žijící v tekoucích vodách s výjimkou pstruhových bystřin prakticky na celém našem území. Je známý svou všežravostí a celoroční aktivitou.

Ježdík žlutý

 

Kapr obecný

Kapr obecný

Kapr obecný. Je naše nejběžnější a nejznámější ryba tvořící pilíř českého rybníkářství a zároveň i druh nejčastěji vysazovaný do sportovních vod.

Kapr obecný

 


  Karas obecný 

Karas obecný

Karas obecný. Hojná kaprovitá ryba s vysokým tělem obývající teplé stojaté vody a pověstná svou odolností.

Karas obecný

Karas stříbřitý

Karas stříbřitý

Karas stříbřitý. Je kaprovitá ryba, u níž není nic jisté. Dokonce ani to, zda byla do Evropy opravdu zavlečena. Navíc se jedná o druh, jehož chov v zajetí se v Číně provádí už přes 2000 let.

Karas stříbřitý

 

Koljuška tříostná

Koljuška tříostná

Koljuška tříostná. Drobná poněkud exotická rybka s trny na hřbetě zavlečená na naše území zřejmě z Německa či Polska.

Koljuška tříostná

 


  Lín obecný 

Lín obecný

Lín obecný. Středně velká zelenavá ryba s jemnými šupinami pokrytými silnou vrstvou slizu. Žije v zarostlých stojatých vodách na celém našem území.

Lín obecný

Lipan podhorní

Lipan podhorní

Lipan podhorní. Velmi osobitá lososovitá ryba s minimem teček, výraznou hřbetní ploutví a úchvatným vybarvením.

Lipan podhorní

 

Losos obecný

Losos obecný

Losos obecný. Drobná poněkud exotická rybka s trny na hřbetě zavlečená na naše území zřejmě z Německa či Polska.

Losos obecný

 


  Mihule potoční 

Mihule potoční

Mihule potoční. Uhořovité tělo je zakončené kruhovitými ústy. Za hlavou se nachází 7 žaberních štěrbin. V zadní části těla je ploutevní lem. Hřbet je tmavý, boky žlutavé a břicho stříbřité.

Mihule potoční

Mník jednovousý

Mník jednovousý

Mník jednovousý. Zajímavá ryba žijící nenápadným převážně nočním životem v čistých chladnějších vodách. Na rozdíl od většiny našich druhů je nejaktivnější v zimním období.

Mník jednovousý

 

Mřenka mramorovaná

Mřenka mramorovaná

Mřenka mramorovaná. Drobná poněkud exotická rybka s trny na hřbetě zavlečená na naše území zřejmě z Německa či Polska.

Mřenka mramorovaná

 


  Okoun říční 

Okoun říční

Okoun říční. Běžná naprosto nezaměnitelná menší dravá ryba s výraznými pruhy na bocích obývající většinu našich vod.

Okoun říční

Okounek pstruhový

Okounek pstruhový

Okounek pstruhový. Je u nás nepůvodním druhem dovezeným ze Severní Ameriky. Tam se vyskytuje v širokém rozmezí podmínek od chladných vod na jihu Kanady až po subtropické vody na Floridě.

Okounek pstruhový

 

Ostroretka stěhovavá

Ostroretka stěhovavá

Ostroretka stěhovavá. Protáhlá stříbrná ryba střední velikosti obývající proudné úseky lipanových a parmových řek, u nás zejména v řekách patřících do povodí Dunaje.

Ostroretka stěhovavá

 


  Ostrucha křivočará 

Ostrucha křivočará

Ostrucha křivočará. Velmi zvláštní stříbrná ryba střední velikosti extrémně přizpůsobená životu u hladiny. Ostrucha křivočará je rybou, kterou rozhodně stojí za to alespoň vidět.

Ostrucha křivočará

Ouklej obecná

Ouklej obecná

Ouklej obecná. Hojná stříbrně zbarvená drobnější ryba žijící ve většině našich řek a údolních nádrží. Je dokonale přizpůsobena k životu v horních vrstvách vodního sloupce.

Ouklej obecná

 

Ouklejka pruhovaná

Ouklejka pruhovaná

Ouklejka pruhovaná. Drobná kaprovitá rybka obývající čisté tekoucí vody na mnoha místech našeho území. Je o něco menší a barevnější než příbuzná ouklej obecná.

Ouklejka pruhovaná

 


  Parma obecná

Parma obecná

Parma obecná ( říční ). Je velká ryba s protáhlým tělem žijící v proudných úsecích na středním toku našich řek. Zdržuje se u dna, kde se živí především drobnými živočichy, vzácněji i rostlinnou potravou.

Parma obecná ( říční )

Perlín ostrobřichý

Perlín ostrobřichý

Perlín ostrobřichý. Středně velký zástupce tzv. “bílých ryb” milující teplejší zarostlé, buď stojaté nebo jen mírně proudící vody. Typickým znakem jsou výrazně červené ploutve.

Perlín ostrobřichý

 

Piskoř pruhovaný

Piskoř pruhovaný

Piskoř pruhovaný. Zajímavá menší ryba obývající zejména stojaté vody. Se svým pruhovaným zbarvením a největším počtem vousků mezi našimi rybami ji nelze zaměnit s žádným jiným druhem.

Piskoř pruhovaný

 


  Plotice obecná

Plotice obecná

Plotice obecná. Menší stříbrně zbarvená ryba žijící ve většině našich vod od lipanového pásma níže. Vyskytuje se jak ve stojatých tak tekoucích vodách, živí se širokým spektrem potravy a je častým a oblíbeným úlovkem mnoha sportovních rybářů.

Plotice obecná

Podoustev říční

Podoustev říční

Podoustev říční. Středně velká ryba příbuzná cejnům typická pro parmové pásmo našich řek. Pro nezaměnitelné zakončení rypce bývá také někdy nazývána podoustev nosák.

Podoustev říční

 

Pstruh duhový

Pstruh duhový ( americký )

Pstruh duhový ( americký ). Je Severoamerická lososovitá ryba vytvářející tažné i stálé populace vysazovaná a chovaná po celém světě.

Pstruh duhový ( americký )

 


  Pstruh obecný

Pstruh obecný

Pstruh obecný ( potoční ). Je neobyčejně přizpůsobivá ryba obývající moře, jezera i sladkovodní toky, vždy ale s velkými nároky na čistotu vody a vysoký obsah kyslíku.

Pstruh obecný ( potoční )

Sekavčík horský

Sekavčík horský

Sekavčík horský. Drobná vousatá ze stran zploštělá nepříliš hojná rybka obývající čisté vody s písčitým dnem na východě naší republiky.

Sekavčík horský

 

Sekavec podunajský

Sekavec podunajský

Sekavec podunajský. Drobná vousatá ze stran zploštělá rybka obývající čisté vody s písčitým dnem a obvykle unikající pozornosti člověka.

Sekavec podunajský

 


  Síh maréna

Síh maréna ( severní )

Síh maréna ( severní ). Stříbřitě zbarvená lososovitá ryba větších rozměrů dovezená do našich vod z jezer v zemích na sever od našeho území – zejména z Polska.

Síh maréna ( severní )

Síh peleď

Síh peleď

Síh peleď. Dovezený druh vysazený na našem území ve snaze zlepšit produkci kaprových rybníků.

Síh peleď

 

Siven americký

Siven americký

Siven americký. Lososovitá ryba dovezená do Evropy ze Severní Ameriky. Vzhledem i způsobem života připomíná potoční formu pstruha obecného.

Siven americký

 


  Slunečnice pestrá

Slunečnice pestrá

Slunečnice pestrá. Je drobná rybka s vysokým tělem dovezená do Evropy z území USA. Ostrůvkovitě se vyskytuje na řadě míst našeho státu, ale nikde není hojná.

Slunečnice pestrá

Slunka obecná

Slunka obecná ( stříbřitá )

Slunka obecná ( stříbřitá ). Je drobně stříbrně zbarvená rybka žijící v mělkých stojatých vodách, zejména rybnících a tůních. Poslední dobou na mnoha místech mizí.

Slunka obecná ( stříbřitá )

 

Střevle potoční

Střevle potoční

Střevle potoční. Je malá pestře zbarvená rybka obývající čisté vody pstruhového a lipanového pásma.

Střevle potoční

 


  Střevlička východní

Střevlička východní

Střevlička východní. Drobná stříbrná rybka zavlečená na naše území z původního areálu v povodí amuru. Jedná se o velmi přizpůsobivý druh s tendencí přemnožovat se

Střevlička východní

Sumec velký

Sumec velký

Sumec velký. Je naše největší dravá ryba dosahující i přes 2 m délky, typická svou holou kůží bez šupin a dlouhými vousy.

Sumec velký

 

Sumeček americký

Sumeček americký

Sumeček americký. Menší sumci podobná ryba dovezená na naše území ze Severní Ameriky. Místy má tendenci se přemnožovat a vytvářet zakrnělé populace.

Sumeček americký

 


  Štika obecná

Štika obecná

Štika obecná. Naše nejznámější dravá ryba vyskytující se ve většině našich revírů. Dorůstá poměrně velkých rozměrů, rychle roste a je schopna lovit i značně velkou kořist.

Štika obecná

Tolstolobec pestrý

Tolstolobec pestrý

Tolstolobec pestrý. Je dovezený druh velké kaprovité ryby živící se živočišným planktonem. Dorůstá značných rozměrů, ale obtížně se loví na udici.

Tolstolobec pestrý

 

Tolstolobik bílý

Tolstolobik bílý

Tolstolobik bílý. Je dovezený druh velké kaprovité ryby s drobnými stříbřitými šupinami živící se rostlinným planktonem.

Tolstolobik bílý

 


  Úhoř říční

Úhoř říční

Úhoř říční. Nezaměnitelná dravá ryba s hadovitým tělem proslavená svými třecími migracemi do Sargasového moře.

Úhoř říční

Vranka obecná

Vranka obecná

Vranka obecná. Je drobná bizarní rybka žijící u dna čistých proudících řek a potoků.

Vranka obecná

 


Atlasy, encyklopedie, rady a návody