Hlavačka mramorovaná

Nemá dobu hájení

Minimální lovná délka: není

Není chráněn

 

latinsky: Proterorhinus marmoratus
slovensky: Býčko škvrnitý
anglicky: Tubenose goby
německy: Marmorierte Grundel

řád: Ostnoploutví
čeleď: Hlaváčovití

potrava: všežravec
délka života: 5 let
pohlavní dospělost: 2. roky
doba rozmnožování: duben-červenec

běžná velikost: 4-6 cm
maximum: do 12 cm

Hlavačka Mramorovaná. Drobná bizarní rybka pronikající na naše území z Dunaje. Původní druh. Jediný doložený výskyt byl u nás zaznamenán v řece Dyji na Mušovských jezerech.

Fotky této ryby na google.com

Pronikání hlavačky na naše území nebude možná žádné terno, ale zase si můžeme bez velkého cestování prohlédnout rybu, která má přísavku na břiše.

Rozlišovací znaky

První hřbetní ploutev má 6 – 7 tvrdých paprsků, druhá hřbetní 1 tvrdý a 14 – 20 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 1 tvrdý a 11 – 17 měkkých větvených paprsků, prsní ploutev má 14 – 16 měkkých paprsků, břišní ploutve jsou srostlé v přísavkovitý terč. V postranní čáře je 34 – 48 šupin.

 

Čeho si všímat při běžném pohledu:

  • břišní ploutve srostlé v přísavný terč
  • mramorované zbarvení boků
  • dobře patrné šupiny (narozdíl od vranky)
  • dopředu trčící nosní trubičky

 

Hlavačka mramorovaná je drobná rybka na první pohled připomínající vranku. Má podobné krátké ploché tělo přizpůsobené k životu u dna, výrazné ploutve (hřbetní jsou 2, první krátká, druhá podstatně delší) a asi nejnápadnějším a naprosto typickým znakem tohoto druhu je přísavka vzniklá srůstem břišních ploutví. S její pomocí se přichycuje na kameny a může tak překonávat i značný proud. Vyskytuje se ale i ve stojatých vodách a dokonce i v mělkých mořských zálivech.
Z dalších znaků je možno jmenovat široká ústa, poměrně výrazné šupiny a přední nosní trubičky protáhlé přes horní pysk směrem dolů a budící dojem vousků. Podobně jako u vranek chybí plynový měchýř, takže se i hlavačka pohybuje krátkými poskoky u dna. Zbarvení je hnědé s výrazným mramorováním, o čemž svědčí i druhové jméno.
Jedná se o rybku, která dokáže požírat jikry ostatních ryb, prozatím však nebylo nikde zjištěno, že by dokázala ohrozit populace jiných druhů. Na našem území se pravděpodobně rozšíří jen v teplých vodách jižní Moravy. Prozatím je jako vzácný druh žijící u nás na hranici areálu svého rozšíření zařazena mezi chráněné živočichy.

Základní údaje

Délka:

průměrná: 4 až 6 cm
obvyklé maximum: 8 cm
rekordní hodnoty: kolem 12 cm

Hmotnost:

průměrná: 1 až 3 g
obvyklé maximum: do 8 g
rekordní hodnoty: kolem 15 g

Výskyt v ČR

První nález z našeho území byl zaznamenán v roce 1994 v Mušovské nádrži na jižní Moravě. Poměrně rychle se šířila a dnes se vyskytuje v nejdolejším úseku Moravy, v Dyji od soutoku s Jevišovkou až k ústí do Moravy včetně všech tří velkých nádrží pod Pálavou a samostatná izolovaná populace byla objevena v roce 1997 u přítoku Vranovské nádrže (revír Dyje 15).

V posledních letech proniká do některých přítoků Dyje (Jihlava, Svratka, Kyjovka, Jevišovka).

Biologie druhu

Hlavačka žije v nejrůznějších typech vod, vždy však u dna, k čemuž ji odsoudila absence plynového měchýře. Často se přidržuje na kamenech svou unikátní přísavkou. Aktivnější je v noci. Potravou hlavačky jsou drobní živočichové, které najde na dně a v jeho blízkosti – například larvy vodního hmyzu, korýši, jikry a potěr ryb.
Rozmnožování hlavaček probíhá od jara až do poloviny léta a jikry jsou kladeny ve dvou až třech dávkách. Samice jich celkem naklade 200 až 850 zpravidla na vodní rostlinstvo, kameny apod. V některých případech snad dochází i k budování primitivních hnízd. Jeden z rodičů jikry po nakladení ochraňuje a ovívá ploutvemi.
Na Slovensku je hlavačka místy poměrně hojná, zvláště v tůních zátopové oblasti Dunaje dosahuje její početnost až tisíců jedinců na hektar, u nás se zatím jedná o nepříliš hojný druh bez většího významu mající spíše vědeckou a kulturní hodnotu.

Rozměry a růst

Hlavačka mramorovaná je krátkověká ryba. Obvykle se dožívá stáří pouhých 2 – 3 let, za teoretické maximum se v našich podmínkách považuje věk kolem 5 roků.

Roste rovněž pomalu, což je udivující vzhledem k její hltavosti. Velikost u nás málokdy přesáhne délku 7 cm. Nejrychleji rostou mořské populace, odkud je doložena délka až 115 mm.

Sportovní rybolov

Hlavačku je možno ulovit na drobné živočišné nástrahy ze dna, obvykle v kamených záhozech nedaleko břehu, často už na hloubce 30 – 70 cm.

Snadnější než na prut bude možná ulovení hlavačky do čeřínku při lovu nástražních rybek a celkem snadné je chytit tento druh i do ruky, pokud rybu v kamenech blízko břehu objevíme.


Drsek menší    Ryby našich vod    Hlavatka obecná